Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku,
zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na temat naszej polityki prywatności znajdziesz tutaj.

Porównywarka ubezpieczeń na życie

Interesuje mnie ubezpieczenie:
Indywidualne
Grupowe
Ubezpieczenie dla:
Siebie
Siebie i kogoś
Orientacyjna suma ubezpieczenia:

200 000 zł

Jak odbywa się wypłata ubezpieczenia z tytułu śmierci?

Średnia ocena: 2.67

Dziękujemy za oddanie głosu.

Ubezpieczenie na życie to przede wszystkim finansowe zabezpieczenie przyszłości bliskich ubezpieczonego na wypadek jego śmierci. Po wystąpieniu zdarzenia ubezpieczeniowego to na rodzinę spada obowiązek załatwienia wszelkich formalności dotyczących wypłaty świadczenia z ubezpieczenia. Jak tego dokonać?

Wszelkie informacje, procedury i obowiązki dotyczące wypłaty świadczenia znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) wykupionej polisy. Pierwszą czynnością jaką należy wykonać, to sprawdzić paragraf dotyczący wypłaty.


Świadczenie ubezpieczeniowe


Świadczeniem jest suma ubezpieczenia określona w polisie. W przypadku śmierci ubezpieczonego wypłacane jest świadczenie równie SU. W przypadku zalegania ze składkami bądź wypowiedzenia umowy i oczekiwania na czas jej rozwiązania, wypłata może być pomniejszona o wysokość zaległej składki łącznej.

Po śmierci głównego ubezpieczonego świadczenie otrzymuje osoba uprawniona w umowie polisy w formie jednorazowej wypłaty.


 
Ubezpiecz się już teraz

 

Dokumenty potrzebne do wypłaty świadczenia


Uprawniony do otrzymania świadczenia zobowiązany jest dostarczyć do Towarzystwa następujące dokumenty:
 1. Wniosek o wypłatę świadczenia ubezpieczeniowego (często na formularzu Towarzystwa);
 2. Odpis skrócony aktu zgonu głównego ubezpieczonego (oryginał lub kopię potwierdzoną notarialnie);
 3. Kopię zaświadczenia stwierdzającego przyczynę zgonu (karta zgonu lub dokumentacja medyczna). Jeżeli śmierć nastąpiła poza granicami Polski ww. dokumenty powinny zostać przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego;
 4. Kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby uprawnionej do otrzymania świadczenia. Powinna być potwierdzona notarialnie lub przez osobę upoważnioną w siedzibie Towarzystwa. Jeżeli ta osoba nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny tej osoby zobowiązany jest przedstawić: dokument potwierdzający sprawowanie opieki nad osobą uprawnioną oraz kopię dokumentu poświadczającą tożsamość opiekuna.

W niektórych przypadkach ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do występowania z wnioskami do policji, prokuratury, sądów, a także placówek medycznych i innych właściwych instytucji publicznych o dodatkowe informacje dotyczące okoliczności śmierci ubezpieczonego celem ustalenia zasadności wypłaty świadczenia.


Kiedy wypłacane jest świadczenie?


Jeżeli dostarczona do ubezpieczyciela dokumentacja jest kompletna i na jej podstawie Towarzystwo jest w stanie ustalić bezspornie swoją odpowiedzialność oraz wysokość należnego świadczenia, to wypłata następuje do 30 dni od momentu zgłoszenia zdarzenia w formie jednorazowej wypłaty przelewem na konto lub przekazem pocztowym.

W sytuacji, gdy powstaje konieczność ustalenia okoliczności zdarzenia, w terminie do 30 dni wypłacana jest jedynie bezsporna część świadczenia. Reszta zostanie przekazana w ciągu 14 dni od momentu wyjaśnienia sprawy i ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela.


Kiedy świadczenie nie zostanie wypłacone?


Każde Towarzystwo zawiera w OWU sytuacje, po wystąpieniu których wypłata świadczenia nie przysługuje. Ten punkt warto przeczytać uważnie, by wiedzieć, kiedy nie otrzymamy wypłaty.

Towarzystwo Ubezpieczeniowe AXA w dokumencie OWU „Plan ochronny” wymienia okoliczności, które wyłączają możliwość ubiegania się o świadczenie. Zatem nic nam nie przysługuje, jeżeli śmierć ubezpieczonego nastąpiła wskutek:
 • Działań wojennych, działań zbrojnych, zamieszek, świadomego i dobrowolnego uczestnictwa w aktach przemocy, terroru (chyba że jego udział wynikał z obowiązku służbowego, stanu wyższej konieczności lub obrony koniecznej);
 • Samobójstwa ubezpieczonego w okresie 2 lat od daty podpisania umowy;
 • Samookaleczania lub okaleczania na jego prośbę niezależnie od stanu poczytalności.

By otrzymać wypłatę świadczenia z tytułu śmierci głównego ubezpieczonego, osoba upoważniona powinna dopełnić wszelkich formalności zgodnie z procedurami opisanymi w OWU danej polisy.

Irena Jedinskaja
 
 

« Powrót do listy poradników

 • Ubezpieczenie na życie - ALLIANZ Życie
 • Ubezpieczenie na życie - CARDIF
 • Ubezpieczenie na życie - POLISA-ŻYCIE
 • Ubezpieczenie na życie - MACIF Życie
 • Ubezpieczenie na życie - SIGNAL IDUNA Życia
 • Ubezpieczenie na życie - COMPENSA Życie
 • Ubezpieczenie na życie - PREVOIR
 • Ubezpieczenie na życie - WARTA Życie
 • Ubezpieczenie na życie - Gothaer
 • Ubezpieczenie na życie - UNIQA
 • Ubezpieczenie na życie - Nationale Nederlanden
 • Ubezpieczenie na życie - EUROPA Życie
 • Ubezpieczenie na życie - HDI-GERLING Życie
 • Ubezpieczenie na życie - METLIFE
 • Ubezpieczenie na życie - AEGON Życie
 • Ubezpieczenie na życie - UNUM
 • Ubezpieczenie na życie - CONCORDIA Życie
 • Ubezpieczenie na życie - LINK4 Life
X
witryna w programie polisa na 100% Opinie klientów 4.75 / 5.00
Program
POLISA NA 100%
Rzetelny pośrednik ubezpieczeniowy Działamy zgodnie z Ustawą o Pośrednictwie Ubezpieczeniowym.
gwarancja nawet do 8 mln złotych Ubezpieczenie OC z tytułu wykonywania działalności agencyjnej.
bezpieczny zakup polisy online Certyfikat SSL. Płatność PayU - szybki przelew bankowy oraz karta.
Średnie zadowolenie
klientów
BARDZO DOBRY
4.75
/ 5.00 sprawdź